23.04.2005 Simpele

Markku Santamäki, BOS puppy, honorary prize

Sopivan kokoinen, mittasuhteiltaan oikea. Hyvä, riittävä, jalo pää. Riittävä luusto ja rinnan syvyys. Hyvät takaraajojen kulmaukset, mutta lantio-osan tulisi olla suorempi. Hyvä turkin laatu ja temperamentti.

Good sized, well proportioned. Good, adequate, noble (Jalo!) head. Adequate bone structure and depth of rib. Good angulation in the rear, but the croup should be straighter. Good fur and temperament.