19.11.2005 Jyväskylä

Rodi Hübenthal, Sweden, good in open class

Ganska välbyggd av god typ. Bra huvud. Kunde ha lie mer hals & resning. Bra rygg & kors. Bra utvecklad bröstkorb. Normalt vinklad. Helt utan träning. Drar i koppeln, sjunker i fronten och visar aldrig sina rörelser på ett effektivt sätt. Bra päls.

Quite well developed whole and good type. Good head, but needs more neck and bearing. Good back and lower back. Well developed ribcage. Normal angulation. Shown without traning. Pulls on the lead. Sinks in the front and doesn’t effectively show his movements. Good coat.