05.06.2006 Kontiolahti, tendency trial

Markku Bräyschy, failed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hieman kiihkeä.Hyväksytty

Social behavior: Slightly heated. Passed

Uimahalu: Työskentelee mielellään vedessä. Hyväksytty

Swimming: Enjoys working in the water. Passed

Hakuinto:

Search eagerness:

Noutohalu: Hyvät talteenotot. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Retrieves well. Passed

Nouto-ote: Käsittelee riistaa kovin ottein ja riista murskaantuu. Hylätty

Retrieve grip: Handles the game roughly and crushes it. Failed

Palauttaminen: Ohjaajan läheisyyteen. Hyväksytty

Returns: Near the handler. Passed

Reagointi laukaukseen: Kiihottuu hieman. Hyväksytty

Reaction to shot: Heats a bit. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky:

Self-confidence and initiative:

Yhteistyö: Riittävä. Hyväkäsytty

Cooperation: Sufficient. Passed

Yleisvaikutelma: Kiihottuneessa tilassa kokeessa työskennellyt koira, joka käsittelee riistaa kovin ottein ja tulee hylätyksi kokeessa.

General appearance: A dog that works in a heated state and handles the game roughly leading to failure.