12.08.2006 Liperi, Kaatamo, tendency trial

Vesa Hietikko, failed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Suhtautuu hyvin vieraisiin koiriin ja ihmisiin.Hyväksytty

Social behavior: Reacts well towards strange dogs and people.Passed

Uimahalu: Syöksyy veteen, ui hyvin. Hyväksytty

Swimming: Rushes headlong into the water, swims well. Passed

Hakuinto: Iloisella vauhdilla alueen etuosassa. Hyväksytty

Search eagerness: With happy speed in the front part of the area. Passed

Noutohalu: Ottaa riistat oma-aloitteisesti. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Takes the game with self-initiative. Passed

Nouto-ote: Lokeista hyvä. Rikkoo toisena löydetyn variksen hakualueella. Hylätty

Retrieve grip: Good with the gulls. Breaks the second crow in the search area. Failed

Palauttaminen: Nopeasti ohjaajan läheisyyteen. Hyväksytty

Returns: Brings the game quickly near the handler. Passed

Reagointi laukaukseen: Kiinnostunut laukauksesta. Hyväksytty

Reaction to shot: Interested. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky:

Self-confidence and initiative:

Yhteistyö: Hyvä yhteistyö. Hyväksytty

Cooperation: Good cooperation. Passed

Yleisvaikutelma: Innokas työskentelyhaluinen koira, joka suoriutuu hyvällä tavalla vesityöstä. Riistan rikkoutuminen hakutehtävän alussa keskeyttää kokeen.

General appearance: An enthusiastic dog willing to work. Works well in the water. Breaking the game in the beginnig of the search aborts the test.