02.09.2007 Suonenjoki, tendency trial

Markku Bräyschy, passed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hieman kiihkeä.Hyväksytty

Social behavior: Slightly heated. Passed

Uimahalu: Erinomainen. Hyväksytty

Swimming: Excellent. Passed

Hakuinto: Erinomaisen innokas työskentelijä. Hyväksytty

Search eagerness: Extremely eager worker. Passed

Noutohalu: Nopeat talteenotot. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Retrieves quickly. Passed

Nouto-ote: Hieman rauhaton ote. Hyväksytty

Retrieve grip: Slightly restless grip. Passed

Palauttaminen: Nopeasti ohjaajalle. Hyväksytty

Returns: Quickly to the handler. Passed

Reagointi laukaukseen: Vähäistä rauhattomuutta. Hyväksytty

Reaction to shot: Very slight unease. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky: Selvittää tehtävän oma-aloitteisesti. Hyväksytty

Self-confidence and initiative: Tasks are resolved with self-reliance. Passed

Yhteistyö: Hyvä. Hyväkäsytty

Cooperation: Good. Passed

Yleisvaikutelma: Erinomaisella innokkuudella työskentelevä koira joka selvittää koetehtävät nopeasti.

General appearance: A dog that works with excellent eagerness and solves the tasks quickly.