07.10.2007 Laukaa, tendency trial

Vesa Hietikko, passed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Vilkas.Hyväksytty

Social behavior: Lively. Passed

Uimahalu: Syöksyy veteen, ui hyvin. Hyväksytty

Swimming: Rushes into the water, swims well. Passed

Hakuinto: Kattaa aluetta hyvin, hyvällä vauhdilla. Hyväksytty

Search eagerness: Covers the area well with good speed. Passed

Noutohalu: Hyvä lokeilla ja variksilla. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Good with seagulls and crows. Passed

Nouto-ote: Hyvä lokeilla sekä variksilla. Hyväksytty

Retrieve grip: Good with seagulls and crows. Passed

Palauttaminen: Palauttaa ohjaajalle. Hyväksytty

Returns: Returns to the handler. Passed

Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen. Hyväksytty

Reaction to shot: Alert. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky: Ovat riittävät tehtävän suorittamiseen. Hyväksytty

Self-confidence and initiative: Are sufficient to complete the task. Passed

Yhteistyö: Riittävä. Hyväkäsytty

Cooperation: Adequate. Passed

Yleisvaikutelma: Innokas koira, joka suorittaa vesi- ja hakutyöskentelyn vaivatta. Suorittaa myös hyvän jälkityön, osoittaen kaikissa tehtävissä noutajalle typillisiä ominaisuuksia.

General appearance: An enthusiastic dog, that performs the water- and ground retrieves effortlessly. Performs well on the ground trail and shows the typical characteristics of a retriever in all tasks.