24.05.2008 Liperi, tendency trial

Tapio Sihvonen, passed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Suhtautuu ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja muihin koiriin.Hyväksytty

Social behavior: Reacts kindly to strange people and other dogs. Passed

Uimahalu: Hyvä uimahalu. Hyväksytty

Swimming: Good. Passed

Hakuinto: Hyvä hakuinto. Hyväksytty

Search eagerness: Good. Passed

Noutohalu: Nopeat, oma-aloitteiset talteenotot. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Fast grabs with initiative. Passed

Nouto-ote: Syvä, pehmeä. Hyväksytty

Retrieve grip: Deep, soft. Passed

Palauttaminen: Vauhdikkaasti lähes suoraan ohjaajalle. Hyväksytty

Returns: Returns with speed almost directly to the handler. Passed

Reagointi laukaukseen: Aristelee hieman laukausta menettämättä toimintakykyään. Hyväksytty

Reaction to shot: Is sensitive to the shot, but doesn’t lose his working ability. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky: Hyvä itseluottamus. Hyväksytty

Self-confidence and initiative: Good. Passed

Yhteistyö: Riittävä yhteistyö taip.kokeeseen. Hyväkäsytty

Cooperation: Adequate for the tendency trial. Passed

Yleisvaikutelma: Tänään hyviä taipumuksia esittänyt uros, joka hieman arastelee laukausta. Selviytyy kuitenkin tehtävistä hyvin.

General appearance: A dog that showed good tendencies today, but is slightly sensitive to the shot. Copes with the tasks well.