18.05.2008 Ruokolahti, tendency trial

Risto Aaltonen, failed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhallinen koira.Hyväksytty

Social behavior: Calm dog. Passed

Uimahalu: Koira ui mielellään. Hyväksytty

Swimming: Dog swims willingly. Passed

Hakuinto: Rauhallisella vauhdilla työskentelevä koira. Hyväksytty

Search eagerness: Dog works with a calm pace. Passed

Noutohalu: Oma-aloitteiset riistojen talteenotot. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Grabs game with initiative. Passed

Nouto-ote: Syvä, pehmeä. Hyväksytty

Retrieve grip: Deep, soft. Passed

Palauttaminen: Pal. hyvällä vauhdilla. Hyväksytty

Returns: Returns with good speed. Passed

Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen. Hyväksytty

Reaction to shot: Alert. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky: Koiran itsel. ja aloitekyky ei tänään riitä jälkiteht. suorittamiseen. Hylätty

Self-confidence and initiative: Are not enough to complete the task on this day. Failed

Yhteistyö: Koiraa ohjataan kannustavasti. Hyväkäsytty

Cooperation: The dog is handled encouragingly. Passed

Yleisvaikutelma: Nuori, innokas koira joka ui mielellään, tekee hyvää hakutyötä, mutta tänään epäonnistuu jälkiteht.

General appearance: An young, enthusiastic dog, that swims willingly, works well in the search, but fails today in the trail task.