15.06.2008 Liperi, NOME-B (hunt test)

Tobina Nyman, failed in beginner class

Haku: Kattaa vasemman puoleisen alueen melko hyvin. Toivoisin selvästi määrätietoisempaa hakua. Melko paljon juoksentelua.

Blinds: Covers the left part of the area fairly well. I would like to see more goal driven searching. Runs around quite a bit.

Ohjattavuus: Selvittää tehtävän, joskin melko paljon vapaalla haulla.

Controllability: Completes the task, although with some free searching.

Paikallistamiskyky: Ensimmäinen vesinouto määrätietoisesti.

Marking: First retrieve from the water purposeful.

Riistankäsittely: Melko tiiviit otteet useammasta riistasta ja hakualueen variksen vahingoittaminen. Koe keskeytetään.

Game handling: Quite strong grips of several game and damages the crow in the blinds. The test is interrupted.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Ui hyvin, hieman rauhaton laukauksessa.

Other qualities: Swims well, slight unease during shot.

Yleisvaikutelma: Voimakkaan tuntuinen uros, jolla oma-aloitteiset riistan talteenotot. Tänään valitettavasti riista vahingoittuu ja hallittavuudessa toivomista.

General appearance: A dog that gives a strong appearance, but picks up game with initiative. Today unfortunately game is damages and controllability could be better.