15.06.2008 Liperi, NOME-B (hunt test)

Tobina Nyman, 3rd prize in beginner class

Haku: Kattaa suurimman osan alueesta. Käyttää hyvin vainua.

Blinds: Covers most of the area. Uses scents well.

Ohjattavuus: Selvittää ohjauksen toisella yrittämällä

Controllability: Is guided to the game on the second try.

Paikallistamiskyky: Selvittää molemmat ykköset itsenäisesti.

Marking: Completes both singles independently.

Riistankäsittely: Oma-aloitteiset talteenotot. Hyvät palautukset. Luovutuksissa jonkin verran toivomista.

Game handling: Picks up game with initiative. Returns well. Some improvement needed when relinquishing to handler.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Ui rauhallisesti, käyttää hyvin vainuaan.

Other qualities: Swims calmly, uses scenting ability well.

Yleisvaikutelma: Työskentelynhaluinen koira, joka selvittää kokeen. Tänään kuitenkin sen verran puutteita hallittavuudessa ja luovutuksissa, että nämä vaikuttavat selvästi palkintosijaan.

General appearance: An ethusiastic worker, that passes the test. Today controllability and relinquishing the game have enough faults that the prize is significantly affected.