10.08.2008 Rovaniemi, hunt test

Pentti Åman, handler interrupted test

Haku:

Area search:

Ohjattavuus: Ei ota tänään ohjausta eikä kuuntele ohjaajaansa.

Guided retrieve: Is not guidable today and does not listen to handler.

Paikallistamiskyky: Selvittää ykkösmarkkeerauksen.

Marking: Completes single mark.

Riistankäsittely: Spontaani ylösotto, pudottaa ennen luovutusta.

Game handling: Spontaneous pick-up, drops before returning to hand.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Koe alkaa ykkösmarkkeerauksella, jonka koira suorittaa. Ohjauksen yhteydessä ei kuuntele ohjaajaansa ja ohjaaja keskeyttää.

General appearance: Test begins with single mark, which dog completes. In guided retrieve dog doesn’t listen to handler and handler ends the test.