06.09.2008 Liperi, hunt test

Harri Sivén, failed in beginners class

Haku:

Area search:

Ohjattavuus:

Guided retrieve:

Paikallistamiskyky: Noutaa markkeerauksen helposti.

Marking: Retrieves single mark easily.

Riistankäsittely: Jättää toistuvasti (3 kertaa) riistan palautksen kesken eikä suostu tuomaan sitä ohjaajalleen uusintalähetyksistä ja pyynnöistä huolimatta.

Game handling: Repeatedly (3 times) drops the game while returning it and does not return it to handler despite restarts and commands.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Muutoin hyvällä 1. markkeerauksella kokeen aloittanut koira, jättää kuitenkin toistuvasti riistan noudon kesken ja koe keskeytyy.

General appearance: Starts single mark well, but repeatedly fails to return the game and test is interrupted.