06.09.2008 Liperi, hunt test

Harri Sivén, 3rd prize in beginners class

Haku: Koira hakee ajoittain hyvällä motivaatiolla, mutta saisi olla määrätietoisempi työssään. Löytää kuitenkin riistoja melko hyvin.

Area search: Dog searches intermittently with good motivation, but should have more drive in his work. Finds game fairly well.

Ohjattavuus: Saadaan etenemään melko mukavasti uusintalähetyksellä.

Guided retrieve: Second start results in fairly good performance.

Paikallistamiskyky: 1. markkeeraus: noutaa riistan melko vaivatta. Toinen 1. markkeeraus: koira lähtee heiton suuntaan, mutta itseluottamus ei riitä edetä saadakseen riistan. Riista saadaan talteen uusintalähetyksellä.

Marking: 1. single: retrieves game with relative ease. 2. single: dog starts going in direction of mark, but lacks self-confidence to retrieve the bird. Dog retrieves bird after second start.

Riistankäsittely: Pudottelee hieman luovutuksissa, pääosin kuitenkin hyvät luovutukset.

Game handling: Drops a few times when retrieving to hand, otherwise good.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Voisi olla paremmin ohjaajan hallinnassa, ja työskennellä yhteistyössä ohjaajan kanssa.

Other qualities: Could be in better control of handler and work better in co-operation with handler.

Yleisvaikutelma: Muutoin kokeen melko mukavasti suorittanut koira, mutta tänään epäonnistuminen markkeeraustehtävässä yhdessä muiden lievien puutteiden kanssa laskee koiran palkintosijaa.

General appearance: Otherwise works fairly well, but today failure in marking with other minor issues reduces dog’s prize.