28.09.2008 Pomarkku, hunt test

Jyry Tuominen, 3rd prize in beginners class

Haku: Koira työskentelee hyvin itsenäisesti ja löytää nopeasti riistaa.

Area search: Dog works well independently and finds game quickly.

Ohjattavuus: Koira lähtee liikkeelle, mutta ei ohjaajan osoittamaan suuntaan, eikä reagoi merkkeihin.

Guided retrieve: Dog starts moving, but not the pointed direction and does not react to guidance.

Paikallistamiskyky: Koiralla on kaiken aikaa selkeä muistikuva pudotuksista ja se selvittää tehtävän.

Marking: Dog has a clear memory of all marks and completes the task.

Riistankäsittely: Koiran pitäisi olla huomattavasti varmempi riistojen luovutuksissa. Pudottelee aika paljon.

Game handling: The dog should be much better in game handling. Drops the game quite a bit.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Hakualueella parhaimmillaan oleva koira, joka tekee myös tarkan markkeeraustyön, mutta sen pitäisi olla varmempi riistojen luovutuksessa ja tarkempi ohjauksessa.

General appearance: Dog is at his best in the area search and works well on the marks, but should be much better in retrieving to hand and more accurate in guided retrieve.