07.06.2009 Hirvensalmi, hunt test

Timo Väisänen, 3rd prize in beginners class

Haku: Kulkee hyvällä vauhdilla alueella, mutta ei keskity etsimään. Palailee tyhjänä. Löytää 3/7.

Area search: Moves with good speed in the area, but doesn’t concentrate on searching. Returns empty. Finds 3/7.

Ohjattavuus: Tarvitsee voimakasta käskytystä ja useita lähetyksiä, mutta selvittää tehtävän.

Guided retrieve: Needs strong guidance and several starts, but completes the task.

Paikallistamiskyky: Näkee pudotukset, noutaa riistat itsenäisesti joskin tarvitsee toisen lähetyksen viimeeksi heitetylle.

Marking: Sees marks and retrieves them independently, but needs a second start to the latter mark.

Riistankäsittely: Hyvät otteet ja luovutukset.

Game handling: Good handling and returning to hand.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Tarkkaavainen laukauksen aikana.

Other qualities: Alert during shots.

Yleisvaikutelma: Epätasaisesti työskentelevä koira, joka vaatii paljon käsksytystä ohjaajalta. Tehottomuus haussa pudottaa koiran korkeimmilta palkintosijoilta.

General appearance: Unevenly working dog, that requires lots of work from the handler. Inefficiency in search drops dog from higher prizes.

Excuses: The first test of the season and we hand’t worked on area search for a long time. And his nose stayed in bed next to Anna. Competing the guided retrieve was a positive surprise. There were two terrain changes in the guided retrieve and we hadn’t practiced them yet. The marks were also in a line with the latter not visible from the starting point, again a thing we hadn’t trained for.