13.06.2009 Roukalahti hunt test

Markku Bräyschy, 3rd prize in beginners class

Haku: Hyvällä kestävyydellä ja laajuudella hakeva koira.

Area search: Searches with good resilience and a wide search area.

Ohjattavuus: Ei ole riittävästi ohjattavissa.

Guided retrieve: Can not be guided well enough.

Paikallistamiskyky: Selvittää tehtävän hyvin.

Marking: Completes the task well.

Riistankäsittely: Vähäisiä puutteita luovutuksessa, muuten hyvä.

Game handling: Some problems in retrieving to hand, otherwise good.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Tasaisella vauhdilla kokeessa työskennellyt koira jolla tänään vähäisiä puutteita riistan käsittelyssä luovutusten osalla sekä puutteellinen ohjattavuus heikentävät suorituksen kokonaiskuvaa.

General appearance: Dog works with a steady pace, but small issues in retrieving to hand and lacking guidability negatively impact the general appearance.

Excuses: First dog in the test, handler (Ramin) didn’t have the time to mentally prepare himself or Luka.