06.09.2009 Kaatamo hunt test

Jyry Tuominen, 2nd prize in beginners class

Haku: Koira tutkii lähes koko alueen. Löytää 4/5 riistaa. Loppua kohden koiran työskentelymotivaatio alkaa laskea.

Area search: Dog searches almost the whole area. Finds 4/5. Towards the end dog’s working motivation begins to flag.

Ohjattavuus: Koira ottaa hyvin linjaa ja saadaan suoraan riistalle.

Guided retrieve: Dog takes a good line and is guided directly to game.

Paikallistamiskyky: Koira suorittaa tehtävän riittävän itsenäisesti.

Marking: Dog completes the task independently enough.

Riistankäsittely: Palauttaa suoraan ohjaajalle, joidenkin riistojen kohdalla pientä huolimattomuutta.

Game handling: Returns directly to handler, some carelessness at times.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Hiukan itsepäisen kuvan itsestään antava koira. Onnistuu kaikissa tehtävissä, mutta se saisi olla itsenäisessä työssä tehokkaampi ja määrätietoisempi.

General appearance: Dog gives a slightly stubborn air of himself. Completes all tasks, but good be more efficient and determined in independent work.

Excuses: Definitely Luka’s best performance so far. Some typical flatcoat behavior (I know where the game is better than dad) and identity crisis (blond tried to become black) in the air. Our training has really paid off since some of our earlier pitfalls were a piece of cake now.