04.10.2009 Pomarkku hunt test

Ossi Kähärä, regional championship, second prize in beginners class

Haku: Kattaa aluetta hyvin, hyvä into ja vauhti. Löytää 5/6

Free search: Covers the area well, good enthusiasm and speed. Finds 5 out of 6

Ohjattavuus: Selvittää tehtävän ohjattuna.

Guided retrieve: Completes the task under guidance.

Paikallistamiskyky: Näkee kaikki heitot, hyvä muistikuva, selvittää tehtävät itsenäisesti.

Marking: Sees all throws, good memory, completes task independently.

Riistankäsittely: Spontaanit ylösotot, palauttaa hyvin, muutama pudotus luovutusvaiheessa.

Game handling: Spontaneous pick-ups, returns well, drops a couple of times when returning to hand.

Jäljestämiskyky: Ei selvitä jälkeä.

Tracking ability: Doesn’t complete the task.

Muut ominaisuudet: Vaatii ohjaajan huomiota ammuttaessa ja heitettäessä.

Other qualities: Requires attention from handler during shots and throws.

Yleisvaikutelma: Työhaluinen, melko nopea koira, selvittää kokeen tehtävät. Ei selvitä jälkeä.

General appearance: Enthusiastic worker, quite fast, completes tests tasks. Doesn’t complete tracking task.

Excuses: Definitely Luka’s best performance in test to date and he completed the first phase. Unfortunately the pouring rain and tall forest after a small clearing while on the trail apparently weakened his self-confidence enough that he didn’t find the rabbit. However, I still have a wide smile on my face while writing this after a successful test.