07.06.2010 Leppävirta hunt test

Markku Bräyschy, 2nd prize in beginners class

Haku: Hakee tehokkaasti alueen etuosan mutta takaosa jää tarkastamatta.

Free search: Works efficiently in the front part of the area but does not check the back part.

Ohjattavuus: Selvittää tehtävän.

Guided retrieve: Completes the task.

Paikallistamiskyky: On epävarma toisen riistan putoamispaikasta, mutta saa sen kuitenkin talteen.

Marking: Is uncertain about where the second mark dropped, but is able to retrieve it.

Riistankäsittely: Hyvä.

Game handling: Good.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Aloitta kokeen hyvin, mutta kokonaisuutta heikentää hakutyössä alueen takaosan kattamatta jääminen.

General appearance: Starts the test well, but overall his performance suffers from not covering the entire search area.

Excuses: When starting the test Luka was clearly tired, so I’m not at all surprised that he didn’t cover the entire search area. Of course, if he’d just learn to sleep while waiting for his own turn he might have a bit more energy. Now he’d waited (awake) for 14 other dogs to complete their tests first.