03.10.2010 Pomarkku Hunt test

Jyry Tuominen, second prize in beginners class

Haku: Vesialueella koira työskentelee hyvin itsenäisesti.

Free search: Dogs works very independently in the water area.

Ohjattavuus: Uusintalähetyksellä koira saadaan lopulta ottamaan linjaa ja riista saadaan talteen.

Guided retrieve: On a retry the dog is finally guided to the game.

Paikallistamiskyky: Koira muistaa kaikki pudotukset ja noutaa ne.

Marking: Dog remembers all marks and retrieves them.

Riistankäsittely: Palauttaa riistat suoraan ohjaajalle.

Game handling: Returns the game directly to handler.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Hyvää, itsenäistä työtä tehnyt koira joka on hieman kovakorvainen.

General appearance: Dog does good, independent work but is a bit hard at hearing.

Excuses: The blonde with ADD didn’t want to go in the given direction in the guided retrieve – he rather wanted to swim back to the marks. Otherwise is was solid work from Luka. Even the free search in high reeds went very well.