09.07.2011 Lieksa, Tendency trial

Tuija Hukkanen, failed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Suhtautuu ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin.Hyväksytty

Social behavior: Reacts kindly to strange people and dogs. Passed

Uimahalu: Vauhdikkaasti veteen ja ui hyvin. Hyväksytty

Swimming: Swims well and jumps fast into water. Passed

Hakuinto: Hiukan aaltoilevella teholla hakutyötä tehnyt koira, joka kuitenkin saa riistaa hyvin ylös. Hyväksytty

Search eagerness: Dog works the free search with varying effectiveness, but picks up game well. Passed

Noutohalu: Kaikista riistoista oma-aloitteiset ylösotot. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Picks up all game without any prompting. Passed

Nouto-ote: Syvä ja pehmeä. Hyväksytty

Retrieve grip: Deep and soft. Passed

Palauttaminen: Ohjaajan läheisyyteen. Hyväksytty

Returns: To handlers vicinity. Passed

Reagointi laukaukseen: Rauhallinen ja tarkkaavainen. Hyväksytty

Reaction to shot: Peaceful and alert. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky: Koiran itseluottamus ei tänään riitä jäljestämistehtävän yhteydessä. Hylätty

Self-confidence and initiative: Dogs self-confidence isn’t adequate in tracking task. Failed

Yhteistyö: Hyvä. Hyväkäsytty

Cooperation: Good. Passed

Yleisvaikutelma: Nuori noutaja, joka suorittaa erinomaisen vesityön, hiukan aaltoilevan hakutyön. Valitettavasti tänään koiran itseluottamus ei riitä jäljestämistehtävässä.

General appearance: Young retriever, that completes the water work with excellence and is a bit varying in free search. Unfortunately today the dog does not have enough self-confidence to complete the tracking task.

Excuses: Topi really did his best in the trial, but the hot and long day (28°C/82°F and wake-up at 04:30) left their mark and his exhaustion was clearly visible when it was time to start the tracking task. He tracked the first 30m well, but once the handler disappeared from view his self-confidence disappeared as well. But now we know what to concetrate on in training before trying again. Topi’s work was good and we are very satisfied.