11.09.2011 Kerimäki hunt test

Ari-Pekka Fontell, 1st prize in beginners class

Haku: Liikkuu laajalla alueella ja löytää riittävän määrän riistaa.

Area search: Searches with good area coverage and picks up enough game.

Ohjattavuus: Selvittää tehtävän toisella lähetyksellä.

Guided retrieve: Completes the task on the second attempt.

Paikallistamiskyky: Hoitaa kaikki markkeeraustehtävät itsenäisesti.

Marking: Clears all tasks independently.

Riistankäsittely: Hyvä riistan käsittelijä.

Game handling: Good handler of game.

Jäljestämiskyky: Selvittää jäljen.

Tracking ability: Clears the task.

Muut ominaisuudet: RL [reagointi laukaukseen] rauhallinen.

Other qualities: Reaction to shot – peaceful.

Yleisvaikutelma: Tasaisesti työskentelevä uros. Selvittää päivän tehtävät hienosti.

General appearance: An evenly working dog. Clears today’s tasks very well.

Excuses: No need for them today :) Job well done!