04.09.2011 Kontiolahti, Tendency trial

Tuija Hukkanen, failed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Suhtautuu ystävällisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Hyväksytty

Social behavior: Reacts kindly to strange people and dogs. Passed

Uimahalu: Vauhdikkaasti veteen ja ui hyvin. Hyväksytty

Swimming: Swims well and jumps fast into water. Passed

Hakuinto: Hyvällä ja tasaisella vauhdilla hakutyötä tehnyt koira. Hyväksytty

Search eagerness: Dog works the free search with good and steady pace. Passed

Noutohalu: Kaikista riistoista oma-aloitteiset ylösotot. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Picks up all game without any prompting. Passed

Nouto-ote: Syvä ja pehmeä. Hyväksytty

Retrieve grip: Deep and soft. Passed

Palauttaminen: Ohjaajalle. Hyväksytty

Returns: To handler. Passed

Reagointi laukaukseen: Rauhallinen ja tarkkaavainen. Hyväksytty

Reaction to shot: Peaceful and alert. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky: Koiran itseluottamus ei riitä laahaustehtävän suorittamiseen. Hylätty

Self-confidence and initiative: Dogs self-confidence isn’t adequate in tracking task. Failed

Yhteistyö: Hyvä. Hyväkäsytty

Cooperation: Good. Passed

Yleisvaikutelma: Hyvällä ja tasaisella temmolla tehtävät suorittanut koira. Valitettavasti itseluottamus ei riitä tänään laahaustehtävässä ja koiran suoritys hylätään.

General appearance: Dog that completes the tasks with good and steady pace. Unfortunately today the dog does not have enough self-confidence to complete the tracking task.

Excuses: That rabbit… Topi tracked the scent very well but lost his self-confidence at the end of the track. So close…