09.10.2011 Laukaa, Tendency trial

Juha Tenhunen, passed. Trial personnel’s choice award

Sosiaalinen käyttäytyminen: Suhtautuu hyvin toisiin koiriin ja ihmisiin. Hyväksytty

Social behavior: Reacts kindly to other dogs and people. Passed

Uimahalu: Syöksyy veteen ja ui innokkaasti. Hyväksytty

Swimming: Jumps fast into water and swims eagerly. Passed

Hakuinto: Tekee itsenäistä vauhdikasta ja tehokasta hakua kattaen koko alueen. Hyväksytty

Search eagerness: Dog works the free search independently and effectively with good speed and covers the whole area. Passed

Noutohalu: Ottaa lokit epäröimättä. Ottaa myös varikset epäröimättä. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Picks up seagulls without any hesitation. Also picks up crows without any hesitation. Passed

Nouto-ote: Hyvät otteet kaikista linnuista. Hyväksytty

Retrieve grip: Good grip with every bird. Passed

Palauttaminen: Lokit rannalle, varikset vauhdikkaasti ohjaajalle käteen vaikka pari varista matkalla pudottaakin ja ottaa uudestaan mukaansa. Hyväksytty

Returns: Seagulls to shore, crows rapidly to handler even though a couple of crows drop on the way and dog picks them up again. Passed

Reagointi laukaukseen: Rauhallinen & tarkkaavainen. Hyväksytty

Reaction to shot: Peaceful & alert. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky: Hyvä kaikissa tehtävissä. Hyväksytty

Self-confidence and initiative: Good in every task. Passed

Yhteistyö: Hyvä. Hyväkäsytty

Cooperation: Good. Passed

Yleisvaikutelma: Hyvässä yhteistyössä toimiva koira joka selvittää kokeen tehtävät tasaisen varmasti.

General appearance: Dog clears the trials tasks surely and works with good co-operation.

Excuses: Topi did best job ever in every part of the test. In addition to passing the test he got Trial personnel’s choice award (for the best dog of the day).