16.06.2012 Kaatamo, Tendency trial

Tuija Hukkanen, passed.

Sosiaalinen käyttäytyminen: Suhtautuu ystävällisesti vieraisiin koiriin ja ihmisiin. Hyväksytty

Social behavior: Is friendly towards unfamiliar dogs and people. Passed

Uimahalu: Reippaasti veteen. Ui hyvin ja mielellään. Hyväksytty

Swimming: Enters water enthusiastically. Swims eagerly and well. Passed

Hakuinto: Hiukan aaltoilevalla tavalla hakutyötä tehnyt koira, joka kuitenkin saa mukavasti riistaa ylös. Hyväksytty

Search eagerness: Free search done with slightly wavering tempo, but picks up game nicely. Passed

Noutohalu: Koira “roikkuu” maariistojen päällä, mutta kuitenkin ottaa ne kaikki oma-aloitteisesti ylös. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Dogs “hangs” at the game on the ground, but picks them all up without prompting. Passed

Nouto-ote: Hyvä. Hyväksytty

Retrieve grip: Good. Passed

Palauttaminen: Pääsääntöisesti ohjaajalle. Hyväksytty

Returns: Mostly to handler. Passed

Reagointi laukaukseen: Tarkkaavainen ja kiinnostunut. Hyväksytty

Reaction to shot: Alert and interested. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky: Hyvät tehtävien suorittamiseen. Hyväksytty

Self-confidence and initiative: Good to complete all tasks. Passed

Yhteistyö: Hyvä. Hyväkäsytty

Cooperation: Good. Passed

Yleisvaikutelma: Nuori noutaja, joka tänään selvittää kaikki sille annetut tehtävät. Koira osoittaa hyviä taipumuksia.

General appearance: Young dog that today completes all tasks that are given to him. Dog displays good tendencies [as a retriever].

Excuses: The mark thrown from the boat went too close to the opposite shore, so Emil swam there. After a moment of standing on the opposite shore, he swam back and returned the seagull without fault. During the free search, Emil returned to the gulls hanging on the trees to check if he could retrieve them too….