22.07.2012 Nurmes hunt test

Tobina Nyman, 2nd prize in beginners class

Haku: Kattaa hyvin tämän puoleisen alueen, selviä ongelmia lähteä ohjaajan luonta. Kun erkanee, käyttää hyvin vainuaan. Tänään jonkun verran sijaistoimintoja ohjaajan lähettyvillä.

Free search: Covers this side of the area well, clear problems in moving away from handler. When does move away, uses his scenting ability well. Today some stress relief activity when near his handler.

Ohjattavuus: Selvittää ohjaustehtävän. On selvästi hallittavissa.

Blind retrieve: Clears the task. Is clearly controllable.

Paikallistamiskyky: Selvittää molemmat ykköset määrätietoisesti.

Marking: Clears both singles with drive.

Riistankäsittely: Oma-alotteiset talteenotot, hyvät palautukset, pientä toivomista luovutuksissa.

Game handling: Picks up game spontaneously, good returns, some work to be done in giving up the game.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Ui mielellään. Tarkkaavainen ammuttaessa.

Other qualities: Likes to swim. Alert at shot.

Yleisvaikutelma: Työskentelyhaluinen koira, joka on hyvin ohjaajan hallinnassa. Hyvä markkeeraaja. Tänään valitettavasti hakuun lähtemisen ongelmat (lähtöjen jälkeen tekee hyvää työtä) pudottaa koiran parhaalta palkintosijalta.

General appearance: An enthusiastic worker, who his well controlled by his handler. Good marker. Today unfortunately the problems in getting started with free search drop the dog from the highest award.

Excuses: Even though Topi’s free search was the problem, it was much better now than in many of our previous training sessions, so I can only be satisfied. The blind and marks were solid, but still for a young dog in his first test he handled the pressure well. A very good starting point.