07.04.2013 Liperi group show

Elena Ruskovaara, Sufficient in champion class

Oikean kokoinen uros, joka valitettavasi käyttäytyy jännittyneesti lähestyttäessä ja murahteli tutkittaessa. Hyvä raajarakenne ja luusto, sopivasti runkoa, tarpeeksi kaulaa, hyvä pään profiili ja oikea malli, silmät voisivat olla tummemmat. Vähän kinnerahdas takaa, hyvä sivuliike. Epätyypillinen käytös.

Näytteyn jälkeen tutkittaessa Topilta löytyi selästä todella kipeä lihasjumi.

Correct sized male who unfortunately was tense when approached and growled while examination. Good limbs and bone, appropriate body, enough neck, good profile of head and correct model, eyes could be a bit darker. A slightly cow-hooked from behind, good side movement. Atypical behaviour.

After the show we found out that Topi had a really sore jammed muscle in his back.