05.05.2013 Kajaani group show

Viveca Lahokoski, Excellent and placed first in working class

Elegantti, erinom[aista] tyyppiä oleva 2,5v uros. Melko niukka otsapenger, hieman syvällä sijaitsevat silmät häiritsevät ilmettä. Erinom[ainen] kaula, kaunis selkälinja. Hyvänmuotoinen rintakehä. Hieman pitkä mutta vahva lanneosa. Erinom[ainen] luusto. Erinom[aiset] takakulmaukset. Liikkuu kapeasti mutta yhdensuuntaisesti takaa, hyvät sivuliikkeet mutta toivoisin hieman enemmän tehokkuutta.

Elegant, 2,5 years old male of excellent type. Quite scanty stop in forehead, slightly deep settled eyes disturb the expression. Excellent neck, beautiful backline. Good shape of ribcage. A slightly long but strong loin. Excellent bones. Excellent rear angulations. Moves narrowly but evenly from behind, good side movement but would prefer more efficiency.