26.05.2013 Kouvola hunt test

Judge Ari-Pekka Fontell, no prize in beginners class

Haku: Haku ei käynnisty tänään ollenkaan.

Free search: Doen’t do free search at all today.

Ohjattavuus: Hienosti ohjattavissa.

Blind retrieve: Is nicely guidable.

Paikallistamiskyky: Mark[keeraus] maa: näkee hyvin pudotuksen ja noutaa linnun. Mark[keeraus] vesi: näkee selvästi pudotuksen, itseluottamus ei riitä linnun noutamiseen.

Marking: Marking at land: sees the bird dropp well and retrieves it. Marking at water: sees the bird fall, not enough self confidence to retrieve it.

Riistankäsittely: Hyvä riistankäsittelijä. Luovutukset voisivat olla huolellisemmat.

Game handling: Handles game well. Should be more precise with the returns.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Hyvällä vauhdilla työskentelevä uros. Selvittää ohjaustehtävän sekä maa mark[keerauksen]. Itseluottamuksen puute näkyy tänään vesi mark[keerauksessa] ja hakutehtävässä. Tämä pudottaa koiran pois palkinnoilta.

General appearance: A dog that works with good speed. Clears the blind retrieve and marking from the land. The lack of self confidence affects the water marking and free search. This causes the dog to get no prize.

Tarvitsee lisää hakutreeniä kosteikkoalueilla…

Excuses: Needs more training in the wetlands…