29.05.2005 Liperi, Kaatamo, tendency trial

Martti Hirvonen, failed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Rauhaton ja vähän äänekäskin, mutta suhtautuu myönteisesti vieraisiin ihmisiin ja toisiin koiriin.Hyväksytty

Social behavior: Restless and slightly loud, but reacts positively towards strange people and other dogs. Passed

Uimahalu: Menee empimättä veteen noutaen lokit. Hyväksytty

Swimming: Enters the water without hesitation and retrieves the gulls. Passed

Hakuinto: Liikkuu innokkaasti alueella.

Search eagerness: Moves with gusto in the search area.

Noutohalu: Ottaa lokit oma-aloitteisesti, mutta hakualueella vain käskystä. Hylätty

Retrieve eagerness: Takes the gulls with self-initiative, but requires a command in the search area. Failed

Nouto-ote: Hyvä. Hyväksytty

Retrieve grip: Good. Passed

Palauttaminen: Tuo riistat ohjaajalle. Hyväksytty

Returns: Brings the game to the handler. Passed

Reagointi laukaukseen: Rauhallinen. Hyväksytty

Reaction to shot: Calm. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky:

Self-confidence and initiative:

Yhteistyö:

Cooperation:

Yleisvaikutelma: Toimintatarmoa runsaasti omaava koira. Suorittaa hyvä vesityön, mutta hakualueella odottaa aina riistalla ohjaajan kehotusta. Tämän vuoksi koe joudutaan keskeyttämään. Riistoja vastaan koiralla ei näyttäisi olevan mitään.

General appearance: A dog full of energy and willingness to act. Works well in the water, but waits for a command before picking up the birds in the field. This is the reason the dog fails the trial. Doesn’t appear to have anything against game.