04.10.2009 Pomarkku hunt test

Ossi Kähärä, regional championship, no prize in beginners class

Haku: Kattaa aluetta niin, että löytää kolme riistaa.

Free search: Covers area so that he finds three birds.

Ohjattavuus: Selvittää tehtävän melko omatoimisesti.

Guided retrieve: Completes task fairly independently.

Paikallistamiskyky: Näkee heitot, hakee kaksi itsenäisesti, unohtaa 1. veneestä heitetyn.

Marking: Sees throws, retrieves two independently, forgets first throw from boat.

Riistankäsittely: Painaa tuomansa lokin lyttyyn.

Game handling: Squishes a sea-gull that he returns.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet:

Other qualities:

Yleisvaikutelma: Pienessä stressissä töitä tekevä koira. Koe keskeytyy riistankäsittelyongelmiin.

General appearance: A slightly stressed dog when working. Test ends because of problems handling game.

Excuses: Jalo’s first test for over a year with only a couple of weeks of training. Even though the test ended once again with broken game, the feeling I got from the test was very good (and it wasn’t just euphoria after Luka’s test). He was quite calm when waiting for his own turn and not as stressed when working as in his previous tests. All in all he didn’t really succeed in any task, but his calmness was a positive surprise. This is a very good starting point for the winter’s training and next spring’s tests.

10.08.2008 Rovaniemi, hunt test

Pentti Åman, failed in beginners class

Haku:

Area search:

Ohjattavuus: Löytää riistan, joskin ohjaus on erittäin raskas.

Guided retrieve: Finds game after very heavy handling.

Paikallistamiskyky: Selvittää tehtävät moitteetta.

Marking: Completes tasks without remarks.

Riistankäsittely: Spontaanit ylösotot, rikkoo riistan markkeerauksen yhteydessä.

Game handling: Spontaneous pick-ups, breaks game during second single mark.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Kuumana kokeen alussa.

Other qualities: Over-enthusiastic at the beginning of test.

Yleisvaikutelma: Koira, joka selvittää ohjauksen ja markkeeraukset. Rikkoo riistan markkeerauksen yhteydessä ja tuomari keskeyttää kokeen.

General appearance: Dog completes guided retrieve (blind) and marks. Breaks game during mark and judge interrupts the test.

Excuses:

15.06.2008 Liperi, NOME-B (hunt test)

Tobina Nyman, failed in beginner class

Haku: Kattaa vasemman puoleisen alueen melko hyvin. Toivoisin selvästi määrätietoisempaa hakua. Melko paljon juoksentelua.

Blinds: Covers the left part of the area fairly well. I would like to see more goal driven searching. Runs around quite a bit.

Ohjattavuus: Selvittää tehtävän, joskin melko paljon vapaalla haulla.

Controllability: Completes the task, although with some free searching.

Paikallistamiskyky: Ensimmäinen vesinouto määrätietoisesti.

Marking: First retrieve from the water purposeful.

Riistankäsittely: Melko tiiviit otteet useammasta riistasta ja hakualueen variksen vahingoittaminen. Koe keskeytetään.

Game handling: Quite strong grips of several game and damages the crow in the blinds. The test is interrupted.

Jäljestämiskyky:

Tracking ability:

Muut ominaisuudet: Ui hyvin, hieman rauhaton laukauksessa.

Other qualities: Swims well, slight unease during shot.

Yleisvaikutelma: Voimakkaan tuntuinen uros, jolla oma-aloitteiset riistan talteenotot. Tänään valitettavasti riista vahingoittuu ja hallittavuudessa toivomista.

General appearance: A dog that gives a strong appearance, but picks up game with initiative. Today unfortunately game is damages and controllability could be better.

02.09.2007 Suonenjoki, tendency trial

Markku Bräyschy, passed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hieman kiihkeä.Hyväksytty

Social behavior: Slightly heated. Passed

Uimahalu: Erinomainen. Hyväksytty

Swimming: Excellent. Passed

Hakuinto: Erinomaisen innokas työskentelijä. Hyväksytty

Search eagerness: Extremely eager worker. Passed

Noutohalu: Nopeat talteenotot. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Retrieves quickly. Passed

Nouto-ote: Hieman rauhaton ote. Hyväksytty

Retrieve grip: Slightly restless grip. Passed

Palauttaminen: Nopeasti ohjaajalle. Hyväksytty

Returns: Quickly to the handler. Passed

Reagointi laukaukseen: Vähäistä rauhattomuutta. Hyväksytty

Reaction to shot: Very slight unease. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky: Selvittää tehtävän oma-aloitteisesti. Hyväksytty

Self-confidence and initiative: Tasks are resolved with self-reliance. Passed

Yhteistyö: Hyvä. Hyväkäsytty

Cooperation: Good. Passed

Yleisvaikutelma: Erinomaisella innokkuudella työskentelevä koira joka selvittää koetehtävät nopeasti.

General appearance: A dog that works with excellent eagerness and solves the tasks quickly.

12.08.2006 Liperi, Kaatamo, tendency trial

Vesa Hietikko, failed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Suhtautuu hyvin vieraisiin koiriin ja ihmisiin.Hyväksytty

Social behavior: Reacts well towards strange dogs and people.Passed

Uimahalu: Syöksyy veteen, ui hyvin. Hyväksytty

Swimming: Rushes headlong into the water, swims well. Passed

Hakuinto: Iloisella vauhdilla alueen etuosassa. Hyväksytty

Search eagerness: With happy speed in the front part of the area. Passed

Noutohalu: Ottaa riistat oma-aloitteisesti. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Takes the game with self-initiative. Passed

Nouto-ote: Lokeista hyvä. Rikkoo toisena löydetyn variksen hakualueella. Hylätty

Retrieve grip: Good with the gulls. Breaks the second crow in the search area. Failed

Palauttaminen: Nopeasti ohjaajan läheisyyteen. Hyväksytty

Returns: Brings the game quickly near the handler. Passed

Reagointi laukaukseen: Kiinnostunut laukauksesta. Hyväksytty

Reaction to shot: Interested. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky:

Self-confidence and initiative:

Yhteistyö: Hyvä yhteistyö. Hyväksytty

Cooperation: Good cooperation. Passed

Yleisvaikutelma: Innokas työskentelyhaluinen koira, joka suoriutuu hyvällä tavalla vesityöstä. Riistan rikkoutuminen hakutehtävän alussa keskeyttää kokeen.

General appearance: An enthusiastic dog willing to work. Works well in the water. Breaking the game in the beginnig of the search aborts the test.

05.06.2006 Kontiolahti, tendency trial

Markku Bräyschy, failed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Hieman kiihkeä.Hyväksytty

Social behavior: Slightly heated. Passed

Uimahalu: Työskentelee mielellään vedessä. Hyväksytty

Swimming: Enjoys working in the water. Passed

Hakuinto:

Search eagerness:

Noutohalu: Hyvät talteenotot. Hyväksytty

Retrieve eagerness: Retrieves well. Passed

Nouto-ote: Käsittelee riistaa kovin ottein ja riista murskaantuu. Hylätty

Retrieve grip: Handles the game roughly and crushes it. Failed

Palauttaminen: Ohjaajan läheisyyteen. Hyväksytty

Returns: Near the handler. Passed

Reagointi laukaukseen: Kiihottuu hieman. Hyväksytty

Reaction to shot: Heats a bit. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky:

Self-confidence and initiative:

Yhteistyö: Riittävä. Hyväkäsytty

Cooperation: Sufficient. Passed

Yleisvaikutelma: Kiihottuneessa tilassa kokeessa työskennellyt koira, joka käsittelee riistaa kovin ottein ja tulee hylätyksi kokeessa.

General appearance: A dog that works in a heated state and handles the game roughly leading to failure.