07.06.2014 Lieksa Tendency trial

Judge Markku Bräyschy, failed

Sosiaalinen käyttäytyminen: Tasapainoinen. Hyväksytty

Social behavior: Balanced. Passed

Uimahalu: Puutteellinen. Hylätty

Swimming: Defective. Failed

Hakuinto: Liikkuu alueella laajasti. Hyväksytty

Search eagerness: Moves widely in the search area. Passed

Noutohalu: Epäröintiä riistan talteenotossa. Hylätty

Retrieve eagerness: Hesitates when picking up the game. Failed

Nouto-ote: Pinnallinen. Hyväksytty

Retrieve grip: Shallow. Passed

Palauttaminen: Palauttaessaan riistaa ohjaajalle pyrkii piilottamaan riistan 10 metrin päähän ohjaajasta. Hylätty

Returns: Tries to hide the game 10 metres away from the handler during returns. Failed

Reagointi laukaukseen: Rauhallinen. Hyväksytty

Reaction to shot: Peaceful. Passed

Itseluottamus ja aloitekyky:

Self-confidence and initiative:

Yhteistyö: Puutteita. Hylätty

Cooperation: Deficiencies. Failed

Yleisvaikutelma: Koira liikuskelee alueella siirrellen riistoja ja palautuksen yhteydessä yrittää piilottaa riistan. Koe keskeytetään.

General appearance: The dogs moves around in the search area and moves game and tries to hide the game during the return. The test is aborted.

Excuses: For some reason Late got confused during long water mark and it showed during free search. Late hides the game when he doesn’t know what he’s supposed to do or when his cup overflows….