16.9.2012 Character test report

Judges: Lea Kilpeläinen & Wilhelmiina Virolainen, points: 171

Toimintakyky: Kohtuullinen

Functioning ability: Reasonable

Terävyys: Pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua.

Sharpness: Slight without need to attack afterwards

Puolustushalu: Pieni

Defensive drive: Small

Taisteluhalu: Kohtuullinen

Fighting drive: Average

Hermorakenne: Hieman rauhaton

Nerves: Slightly restless

Temperamentti: Kohtuullisen vilkas

Temperament: Reasonably lively

Kovuus: Kohtuullisen kova

Hardness: Reasonably hard

Luoksepäästävyys: Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin

Approachability: Good-natured, approachable, open

Laukauspelottomuus: Laukausvarma

Gunfire reaction: No problems with gunshots.

This is an official test of the Finnish Kennel Club that is mainly meant for dogs that belong to protection breeds (with some a score of 75 or over is required for a champion title). As such, the final point result doesn’t directly apply to a retriever in which some higher scored traits are undesirable.