8.5.2010 Young dogs evaluation

Hunting attributes

Janne Lähteenaro & Heli Siitari

Riistavietti: Nuoresta iästä huolimatta (5 kk) koiralla selkeät metsästyskoiran ominaisuudet. Jäljestää pieniä pätkiä. Tullessaan riistalle kiinnostunut riistasta ja saadaan helposti ottamaan riista suuhun.

Enthusiasm towards game: Desipite his young age (5 months) the dog clearly has the attributes of a hunting dog. Tracks short distances. When he encounters game he is interested. He also easily picks up the game.

Noutohalu: Suuri noutohalu, rakastaa dameja :) Etsii silmilläään, joten nenäharjoituksia nyt… ja ei miel. vaaleita dameja. Palauttaa ohjaajalleen erittäin hyvin ikäisekseen (lyhennetty noutomatka ja starttari).

Retrieving instinct: Very strong and loves bumpers :). Searches with his eyes so nose utilization exercises now… And preferably no light colored bumpers. Returns to his handler very well for his age (shortened retrieving distance and starter pistol used for shot).

Laukauksen sieto: Rauhallinen, tarkkaavainen (starttari)

Reaction to shot: Calm, alert (starter pistol)

Muuta huomioitavaa: Vajaa 5kk, innokas ja lupaava nuori koira! (HS)
Nuori lupaava noutajanalku! (JL)

Other: A bit under 5 months old, eager and promising young dog! (HS)
Young promising little retriever! (JL)

Conformance

Finn Arild Thorsen & Kirsi Nieminen

Ikä: 5kkAge: 5 months

Säkäkorkeus: ei mitattuHeight: Not measured

Tyyppi ja mittasuhteet: Erinomainen tyyppi, oikein hyvät mittasuhteet ikäisekseen.Type and proportions: Excellent type, very good proportions for his age.

Pää ja kaula (Head and neck):

Kallo-osa: Erittäin hyvä pään pituus, hyvä kallonmuoto. Head: Very good length of head, good shape of skull.

Otsapenger: Rotumääritelmän mukainen. Stop: According to breed standard.

Kuono-osa: ErinomainenMuzzle: Excellent

Purenta ja leuat: Saksipurenta (ikään kuuulva lievä yläpurenta), hyvät huulet. Bite and jaw: Scissor bite (slight overbite which goes with age), good lips.

Hampaiden lukumäärä:Number of teeth:

Silmät ja ilme: Kauniit silmät ja erinom. ilme. Hyvä silmien väri. Eyes and expression: Beautiful eyes and excellent expression. Good color in eyes.

Korvat: Hieman alaskiinnittyneet (mahd. ikä vaikuttaa) Ears: Set slightly low (possibly due to age)

Kaulan pituus ja vahvuus: Hyvä kaulan pituus. Neck length and strength: Good length of neck.

Runko (Body):

Mittasuhteet: Erittäin hyvät Proportions: Very good.

Rintakehä: Ikäisekseen normaali, hyvä eturinta Ribcage: Normal for his age, good forechest.

Selkä: Erittäin hyvä. Back: Very good.

Lanneosa: Erittäin hyvä. Loin: Very good.

Lantio: Erittäin hyvä. Croup: Very good.

Ylälinja: Erittäin hyvä. Topline: Very good.

Häntä: Hyvä hännän asento. Tail: Good position of tail.

Raajat, luusto ja liikkeet (Limbs, bone structure and movement):

Eturaajat: Saisi olla suoremmat eturaajat, hyvä raajaluusto. Forequarters: Could be straighter, good bone structure.

Etukulmaukset: Hyvä lapojen asento, saisi olla paremmat olkavarren kulmaukset. Front angulation: Good position of shoulders, upper arm could be more angulated.

Käpälät: Voisi olla tiiviimmät. Paws: Could be more compact.

Takaraajat: Hyvät reidet. Hindquarters: Good thighs.

Takakulmaukset: Erittäin hyvät. Rear angulation: Very good.

Kintereet: Hyvä pituus. Hock: Good length.

Liikkeet edestä: Hieman leveät etuliikkeet. Kyynärpäät hieman löysät. Movement from front: Slightly wide, elbows slightly loose.

Liikkeet takaa: Hieman kapeat takaliikkeet. Movement from rear: Slightly narrow.

Liikkeet sivusta: Ikäisekseen hyvät. Movement from side: Good for his age.

Muuta (Miscellanious):

Karvapeite: Hyvä pentukarva. Coat: Good puppy coat.

Kunto: Hyvä pennun kunto. Condition: Good condition for a puppy.

Käytös: Erittäin hyvä. Iloinen tyypillinen flatti. Behavior: Very good. Happy typical flatcoat.