Progeny

Salasana Cocktail litter, born 6.7.2012

FI CH Ravencrag Explorer & CIE FI CH NO CH BY CH Salasana WitchInTheBitch

Basteta litter born 6.3.2014

FI CH Ravencrag Explorer & C.I.B C.I.E LT & LV & EST & BALT & RUS & BY & UA JCH LT & LV & EST & BALT & FIN & PL & UA & BY & RUS CH LT JW-09 UA WCH Metsävirnan Kentuckian Lily

Noanarkin litter

emil & tilli

FI CH Ravencrag Explorer & Noanarkin Netta Peposaca

Quills litter

emilxhebba-pentue

FI CH Ravencrag Explorer & Quills Black Redstart